Hôm nay Today sẽ giới thiệu cho bạn một loại từ mới đó là: Từ đa nghĩa ( “Polysemy”, poly=many, semy=meaning).

Từ đa nghĩa là từ có nhiều hơn 1 nghĩa gốc ban đầu, một số từ vừa làm nhiều nhiệm vụ (Noun, Verb, Adjective…), một số từ chỉ có một nhiệm vụ duy nhất trong các nghĩa, nhưng nhìn chung chúng đều có cùng nét nghĩa với nhau. Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu nhé

học tiếng anh

 1. Một từ có thể mang nhiều vai trò (vừa là Adjective vừa Noun, vừa là Verb hoặc Adverb)

Ví dụ:

 • Good (Adjective): Tốt, giỏi

He is good at Math (Anh ấy giỏi Toán)

 • Goods (Noun): Hàng hóa

He  deliver the goods to customers ( Anh ấy giao hàng đến cho khách)

 • Bear (Noun): Con gấu

A Little bear (con gấu con)

 • Bear (Verb): Chịu đựng

I can’t bear my husband (Tôi không thể chịu nổi chồng tôi)

 

 1. Một từ chỉ có một vai trò nhất định:

Ví dụ:

 • Company (noun): Công Ty

Joint Stock Company (Công ty cổ phần)

Limited Liability Company (Công ty trách nhiệm hữu hạn)

 • Company (noun): Bạn bè

“We’re judged by the company we keep” ( Người ta sẽ xét đoán bạn qua bạn bè mà bạn giao du)

 • Company (noun): cái đuôi (nghĩa bóng)

Trong 1 số bộ phim, bạn thấy 2 người trong xe hơi nhìn vào gương chiếu hậu rồi nói “We’re got company”, nghĩa là “chúng ta có cái đuôi bám theo”

 • Market (Noun): Chợ

Dalat Market (chợ Đà Lạt)

 • Market (Noun): thị trường

Trade market: thị trường thương mại