Trang Chủ » Cung cấp giáo viên bản ngữ » Chất lượng GVBN » Quy trình tuyển dụng GVBN »

Quy trình tuyển dụng GVBN

TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN BẢN NGỮ
 
Bước 1: Lọc hồ sơ để đảm bảo ứng viên đủ cơ sở pháp lý dạy học ở Việt Nam.
Bước 2: Phỏng vấn để đảm bảo ứng viên đủ trình độ giảng dạy cơ bản ở Việt Nam.
Bước 3: Dạy thử tại các cơ sở của Today Education dưới sự theo dõi và đánh giá của phòng chuyên môn và Ban lãnh đạo.
Bước 4: Huấn luyện và đào tạo (những ứng viên qua vòng 3) để phù hợp với môi trường giảng dạy ở Việt Nam.
Bước 5: Ký hợp đồng thử việc 1 tháng với giáo viên. Trong suốt 1 tháng này, Today Education liên tục theo dõi và đánh giá sự tăng trưởng và thích nghi của ứng viên.
 
Bước 6: Nếu ứng viên đạt chuẩn, sau 1 tháng thử việc, Today Education tiến hành hoàn thiện giấy phép lao động và các thủ tục pháp lý liên quan cho giáo viên. Ký hợp đồng dài hạn với giáo viên đó.
 
 

HOTLINE: 094.666.2910