Trang Chủ » Cung cấp giáo viên bản ngữ » Gói dịch vụ GVBN » Cung cấp GVBN theo giờ »

Cung cấp GVBN theo giờ

CUNG CẤP GIÁO VIÊN BẢN NGỮ
(THEO GIỜ)
 
 
Học phí được tính theo giờ (xem bảng giá tham khảo tại đây).
 
Làm việc theo thời khóa biểu của đối tác.
 
Số giờ không cố định theo chu kỳ tuần hoặc tháng.
 
Một số đối tác điển hình:
 
 + Mầm non Ohisahma, Mầm non Casa, Mầm non Apollo, v.v
   + Công ty AACC, Công ty Zeus, Tập đoàn Samsung (HN &TP HCM), v.v
 
 

HOTLINE: 094.666.2910