Trang Chủ » Cung cấp giáo viên bản ngữ » Gói dịch vụ GVBN » Môi giới GVBN »

Môi giới GVBN

MÔI GIỚI GIÁO VIÊN BẢN NGỮ (HEADHUNT)
 
 
Phí dịch vụ được tính theo số lượng giáo viên, số lượng giáo viên càng nhiều thì mức phí càng được ưu đãi.
 
Phí dịch vụ không thay đổi theo quốc tịch của giáo viên.
 
Sau khi tìm được giáo viên đáp ứng đúng yêu cầu của khách hàng (và trải qua những tuyển chọn chặt chẽ của T.E), T.E hỗ trợ đối tác thêm một số thủ tục pháp lý (nếu cần thiết), sau đó giáo viên được chọn sẽ thuộc quyền sử dụng của bên đối tác và T.E không được quyền can thiệp nữa.
 
Một số đối tác: Hệ thống trường liên cấp Vinschool, Trung tâm Cleverlearn Nghệ An, Viện ITED (Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư), Công ty VPBox, Trung tâm Happy School Nghệ An, Trung tâm Popodoo Vinh, v.v
 

 

HOTLINE: 094.666.2910