Trang chủ » Cung cấp giáo viên bản ngữ » Chất lượng GVBN » Quy trình quản lý & đào tạo »

Quy trình quản lý & đào tạo

QUẢN LÝ VÀ ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN BẢN NGỮ
 
 
 
 
Bộ phận học vụ và phòng đào tạo kết hợp chặt chẽ cùng nhau trong công tác quản lý và giám sát chất lượng giảng dạy của giáo viên nước ngoài (trình độ chuyên môn, tác phong nghề nghiệp) theo chu kỳ:
 
– Hàng ngày: Đảm bảo về mặt thời gian, giáo án giảng dạy của giáo viên.
– Hàng tuần: Đánh giá chất lượng giảng dạy trong tuần, chuẩn bị nội dung cho tuần tiếp theo.
 
– Hàng tháng: Đánh giá chất lượng giảng dạy trong tháng, tổ chức đào tạo và huấn luyện giáo viên nước ngoài để nâng cao chất lượng giảng dạy, đồng thời giúp giáo viên thích nghi với môi trường làm việc.
 
 
 

HOTLINE: 094.666.2910