Trang Chủ » Cung cấp giáo viên bản ngữ » Gói dịch vụ GVBN » Cung cấp GVBN theo tháng »

Cung cấp GVBN theo tháng

CUNG CẤP GIÁO VIÊN BẢN NGỮ
(THEO THÁNG)
 
 
Học phí được tính theo tháng ở một mức cố định đã được cam kết bởi khách hàng. (xem bảng giá tham khảo tại đây)
 
Làm việc theo thời khóa biểu của đối tác.
 
Tham gia tối đa 4 hoạt động ngoại khóa của nhà trường/ năm học (Khai giảng, Bế giảng, Noel, Tết dương lịch hoặc Âm lịch).
 
Học phí không thay đổi dù số giờ không đủ như đã thoả thuận.
Một số đối tác: Trường TH&THCS Everest, Hệ Thống Trường Liên Cấp Vinschool, Mầm Non Hoa Kỳ, Trường Liên Cấp Thanh Bình, Mầm Non Apollo, v.v
 

 

HOTLINE: 094.666.2910