Trang Chủ » Cung cấp giáo viên bản ngữ » Gói dịch vụ GVBN »

Gói dịch vụ GVBN

 
 
Dựa vào nhu cầu và đặc điểm của mỗi trường học, trung tâm Tiếng Anh, doanh nghiệp hay cá nhân có nhu cầu học Tiếng Anh với Giáo Viên Bản Ngữ, Today Education cung cấp đến cho khách hàng những gói dịch vụ như sau:
>> Cung cấp Giáo Viên Bản Ngữ theo giờ
>> Cung cấp Giáo Viên Bản Ngữ theo tháng
>> Cung cấp Giáo Viên Bản Ngữ theo khóa
>> Môi giới Giáo Viên Bản Ngữ (headhunt)

HOTLINE: 094.666.2910