5 từ dễ phát âm sai trong Tiếng Anh

Có một lỗi mà nhiều người thường mắc phải khi giao tiếp tiếng Anh đó là việc họ nghĩ rằng những từ viết gần giống nhau sẽ phát âm giống nhau hoặc là chúng ta lại phát âm theo thói quen. Tuy …

Các giới từ đi kèm với "look"

1/ look at: nhìn He’s looking at you. 2/ look for: tìm kiếm Can you help me look for my glasses? 3/ look forward to V-ing: mong đợi I’m looking forward to hearing from you. 4/ look after: chăm sóc The nurse …

Các giới từ đi kèm với "look"

1/ look at: nhìn He’s looking at you. 2/ look for: tìm kiếm Can you help me look for my glasses? 3/ look forward to V-ing: mong đợi I’m looking forward to hearing from you. 4/ look after: chăm sóc The nurse …

Từ vựng khi dùng Internet

Một số từ, cụm từ thường gặp khi sử dụng Internet có thể bạn chưa biết. Cùng Today xem là những cụm từ gì nhé! • Use/access/log on to the Internet/the Web: Sử dụng/kết nối Internet/mạng • Go online/ on the Internet: …

Một số cấu trúc nhấn mạnh thường gặp

Trong những trạng thái giao tiếp khác nhau, đôi khi bạn muốn nhấn mạnh ý đang muốn nói để người nghe có thể hiểu được cảm xúc của bạn, vậy bạn sẽ dùng câu như thế nào? Cùng tham khảo thử nhé …

Các mẫu câu giao tiếp tiếng anh nơi công sở

Sau đây là một số mẫu câu giao tiếp tiếng anh thường gặp tại văn phòng, công sở. Cùng xem và ghi nhớ để ứng dụng vào cuộc sống nhé! 1/ He’s in a meeting: Anh ấy đang trong cuộc họp 2/ …

Các cách diễn đạt khác của "I like it"

Trong giao tiếp bằng tiếng anh hằng ngày, một câu nói “I like it” có khi sẽ không thể nào lột tả hết được sự yêu thích của bạn đối với một sự vật hoặc hiện tượng. Do đó trong bài viết …

Các cách diễn đạt khác của "I like it"

Trong giao tiếp bằng tiếng anh hằng ngày, một câu nói “I like it” có khi sẽ không thể nào lột tả hết được sự yêu thích của bạn đối với một sự vật hoặc hiện tượng. Do đó trong bài viết …

Một số cấu trúc viết lại câu

1. to look at(v)= to have a look at (n) : (nhìn vào) 2. to think about = to give thought to : nghĩ về 3. to be determimed to= to have a determination to : dự định 4. to know (about) …

Các từ khác nhau giữa Anh Anh và Anh Mỹ (phần 2)

Tiếp tục cùng 19 từ khác nhau trong tiếng Anh Anh và Anh Mỹ ở phần 2 này nhé: Nghĩa Anh – Anh Anh – Mỹ 1.     Mùa thu Autumn Fall 2.     Rác Rubbish Garbage/trash 3.     Thùng rác Bin/dustin Garbage can/trash can …