3 bài học thị trường marketplace từ Uber

Những năm gần đây, Uber được xem một dịch vụ phát triển thần tốc. Mặc dù không sở hữu một chiếc xe nào, nhưng Uber là một trong những dịch vụ taxi có mặt tại nhiều quốc gia nhất trên thế giới. …

5 bài học lãnh đạo từ Abraham Lincoln

5 bài học lãnh đạo dưới đây do tác giả Eric Barker rút ra từ cuốn “Abraham Lincoln – Thiên tài lãnh đạo”, được đăng tải trên trang Business Insider: 1. Luôn lắng nghe cấp dưới Năm 1861, nước Mỹ xảy ra nội …