Phân biệt 'made of' và 'made from'

1. MADE OF: Dùng “made of” khi nguyên liệu sau khi được chế biến, được làm không thay đổi thành dạng thức khác hay chất liệu khác. Ta dùng “Made of” Ví dụ: – This shirt is made of cotton. – The …

Tên tiếng Anh của các Bộ và cơ quan ngang Bộ

Tên tiếng Anh của các Bộ và cơ quan ngang Bộ của Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Socialist Republic of Viet Nam) Tên tiếng Việt Tên tiếng Anh Viết tắt Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ …

Tìm hiểu về Collocation

Collocation là sự kết hợp các từ theo tập quán, qui ước (conventional word combinations), hay gọi cách khác là sự kết hợp từ tự nhiên. Ví dụ như, trong tiếng Anh sẽ nói là “a heavy smoker” để chỉ người nghiện …

Tên các loại bệnh thường gặp

1. rash /ræʃ/ – phát ban 2. fever /ˈfiː.vəʳ/ – sốt cao 3. insect bite /ˈɪn.sekt baɪt/ – côn trùng đốt 4. chill /tʃɪl/ = cold /kəʊld/ – cảm lạnh 5. headache /ˈhed.eɪk/ – đau đầu 6. stomach ache /ˈstʌmək-eɪk/ – đau …

Giao tiếp khi đi taxi

— Ordering a taxi (Gọi taxi) —  1. I’d like a taxi, please: tôi muốn gọi một chiếc taxi. 2. Sorry, there are none available at the moment: xin lỗi quý khách, hiện giờ chúng tôi đang hết xe. 3. Where are …

Từ vựng dùng trong học đường

1. Lesson / Unit : Bài học 2. Exercise / Task / Activity : Bài tập 3. Homework / Home assignment : Bài tập về nhà 4. Research report / Paper / Article : Báo cáo khoa học 5. Academic transcript / …

10 mẫu câu xin nghỉ phép

Chúng ta cùng tham khảo 10 mẫu câu dùng thường trong giao tiếp để xin nghỉ phép khi đi làm nhé! I need tomorrow off (Tôi muốn nghỉ làm ngày mai.) I need a sick leave for two days (Tôi muốn xin nghỉ …

10 từ vựng về giải Oscar

1. winner /ˈwɪn.ər/ : người chiến thắng 2. ballot /ˈbæl.ət/ : lá phiếu (để bầu cử kín) 3. red carpet /red/ /ˈkɑːr.pət/: thảm đỏ 4. prediction /prɪˈdɪk.ʃən/: lời dự đoán 5. nominee /ˌnɑː.məˈniː/: ứng viên, người được đề cử 6. presenter /prɪˈzen.tər/: …

5 từ dễ phát âm sai trong Tiếng Anh

Có một lỗi mà nhiều người thường mắc phải khi giao tiếp tiếng Anh đó là việc họ nghĩ rằng những từ viết gần giống nhau sẽ phát âm giống nhau hoặc là chúng ta lại phát âm theo thói quen. Tuy …

Tên viết tắt của một số tổ chức trên thế giới

Khi theo dõi trên TV báo chí, chúng ta có thể gặp những tên gọi được viết tắt của các tổ chức trên thế giới, có thể chúng ta biết đó là hiệp hội gì, hay tổ chức gì nhưng lại không …