Phân biệt 'made of' và 'made from'

1. MADE OF: Dùng “made of” khi nguyên liệu sau khi được chế biến, được làm không thay đổi thành dạng thức khác hay chất liệu khác. Ta dùng “Made of” Ví dụ: – This shirt is made of cotton. – The …

Tên tiếng Anh của các Bộ và cơ quan ngang Bộ

Tên tiếng Anh của các Bộ và cơ quan ngang Bộ của Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Socialist Republic of Viet Nam) Tên tiếng Việt Tên tiếng Anh Viết tắt Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ …

Tìm hiểu về Collocation

Collocation là sự kết hợp các từ theo tập quán, qui ước (conventional word combinations), hay gọi cách khác là sự kết hợp từ tự nhiên. Ví dụ như, trong tiếng Anh sẽ nói là “a heavy smoker” để chỉ người nghiện …

Tên các loại bệnh thường gặp

1. rash /ræʃ/ – phát ban 2. fever /ˈfiː.vəʳ/ – sốt cao 3. insect bite /ˈɪn.sekt baɪt/ – côn trùng đốt 4. chill /tʃɪl/ = cold /kəʊld/ – cảm lạnh 5. headache /ˈhed.eɪk/ – đau đầu 6. stomach ache /ˈstʌmək-eɪk/ – đau …

[COMMON LIAISONS] – Các kiểu đọc nối vần phổ biến

Khi nghe người nước ngoài nói chuyện, bạn sẽ gặp phải những cụm từ mà họ nói nhanh sẽ bị nối vần nối âm, nếu không biết bạn có thể không nghe được, hoặc không hiểu được họ nói gì. Vì vậy …

Giao tiếp khi đi taxi

— Ordering a taxi (Gọi taxi) —  1. I’d like a taxi, please: tôi muốn gọi một chiếc taxi. 2. Sorry, there are none available at the moment: xin lỗi quý khách, hiện giờ chúng tôi đang hết xe. 3. Where are …

Từ nối phổ biến trong tiếng Anh

1. Nhóm từ, cụm từ để thêm thông tin – And : Và – Also : Cũng – Besides : Ngoài ra – First, second, third…: Thứ nhất, thứ hai, thứ ba… – In addition : Thêm vào đó – In the …

Nguồn gốc tên các tháng trong năm

January (tháng một) Janus là một vị thần trong quan niệm của người La Mã xưa, quản lý sự khởi đầu và quá trình chuyển đổi nên tên của ông được đặt để bắt đầu một năm mới. Vị thần này có …

Từ vựng dùng trong học đường

1. Lesson / Unit : Bài học 2. Exercise / Task / Activity : Bài tập 3. Homework / Home assignment : Bài tập về nhà 4. Research report / Paper / Article : Báo cáo khoa học 5. Academic transcript / …