Thời lượng: 7 giờ/ngày x 3 ngày

Đối tượng học viên: Các quản lý cấp trung, nhất là các quản lý bán hàng

Mục tiêu khóa học: Khóa học này được thiết kế nhằm đạt được những mục tiêu sau:

 • Nâng cao nhận thức & thái độ của học viên về công việc quản lý & lãnh đạo, đánh thức các tiềm năng và động lực bản thân, giúp học viên tự tin hơn trong vai trò quản lý, đặc biệt tập trung vào kỹ năng lãnh đạo nhóm đạt đến hiệu quả bán hàng cao nhất
 • Chuẩn hóa kiến thức về quản lý và lãnh đạo cho các quản lý cấp trung nhằm xây dựng được đội ngũ vững mạnh
 • Chuẩn hóa, hoàn thiện & nâng cao kỹ năng quản lý và lãnh đạo theo hướng chuyên nghiệp và hiệu quả cao
 • Giúp học viên ứng dụng các kiến thức & kỹ năng quản lý & lãnh đạo để xây dựng tốt đội ngũ của mình dẫn dắt nhóm đạt được cao nhất các chỉ tiêu do công ty giao phó
 • Tư vấn cho các học viên giải quyết các tình huống khó trong thực tế đồng thời hướng dẫn học viên xây dựng kế hoạch hành động huấn luyện sau đào tạo

Các nội dung chính trong khóa học:

 1. Phần mở đầu
  • Giới thiệu & tạo bầu không khí đào tạo sinh động & hiệu quả
  • Xác định mục tiêu khóa học
  • Hoạt động phân nhóm, nội quy khóa học
 2. Quản lý & lãnh đạo: hai kỹ năng không thể thiếu của người quản lý
  • Hiểu cho đúng về bản chất của công việc quản lý & lãnh đạo trong vai trò quản lý
  • Phân biệt rõ vai trò của quản lý và tối đa hóa năng lực quản lý
  • Các hình thức lãnh đạo & các công cụ quản lý
  • Xác định phong các lãnh đạo cá nhân & vận dụng tốt các công cụ, phương pháp quản lý
  • Nghệ thuật quản lý & lãnh đạo nhóm
 3. Thấu hiểu bản chất nhóm để xây dựng nhóm vững mạnh
  • Hiểu cho đúng về nhóm & vai trò của nhóm trong việc đạt doanh số và các chỉ tiêu chất lượng
  • Thấu hiểu các giai đoạn hình thành nhóm & những tác động cần thiết
  • Các yếu tố của một nhóm vững mạnh
  • Kỹ năng xây dựng nhóm vững mạnh:
   • Chọn cho đúng nhân viên cho nhóm
   • Dẫn dắt nhân viên mới hòa nhập tốt với nhóm
   • Qui trình ALL STAR POWER để xây dựng nhóm vững mạnh
   • Xây dựng văn hóa nhóm & phát triển nhóm
 1. Kế hoạch kinh doanh địa bàn (TBP), Kế hoạch doanh số (SLP) & Kế hoạch phân bổ thăm viếng (CLP) (à thụ động trong việc lập kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch)
  • Tầm quan trọng cuảTBP
  • Mẫu TBP
  • Kế hoạch doanh số (SLP)
  • Kế hoạch phân bổ thăm viếng (CLP)
  • Kế hoạch kinh doanh địa bàn của bạn (lưu ý không nói liên quan đến CP/DS…)
  • Thuyết phục gây ảnh hưởng nhóm với TBP
 2. Dẫn dắt nhóm đạt thành tích cao nhất
  • Hiểu cho đúng về công tác huấn luyện
   • Tầm quan trọng của huấn luyện & xác định mục tiêu huấn luyện
   • Ai cần huấn luyện & khi nào huấn luyện?
   • Các hình thức huấn luyện
   • Phân bổ thời gian hợp lý cho công tác huấn luyện & kế hoạch huấn luyện
   • Chuẩn bị gì để huấn luyện đạt hiệu quả cao nhất: Tầm quan trọng của báo cáo & ứng dụng các báo cáo trong công tác huấn luyện
   • Chuẩn hóa bảng kỹ năng huấn luyện thực địa (FCC)
 • Quy trình huấn luyện thực địa chuyên nghiệp- mô hình STAR
   • Bước 1: Thiết lập mục tiêu huấn luyện & kế hoạch huấn luyện thực địa hiệu quả cho từng nhân viên bằng các yếu tố then chốt KSF sau khi phân tích SWOT của từng nhân viên
   • Bước 2: Trao đổi với nhân viên một cách nghệ thuật nhất để đạt được sự đồng thuận trên mục tiêu huấn luyện, hình thức huấn luyện, tình huống & kỹ năng cần huấn luyện
   • Bước 3: Đạt được sự đồng thuận và cam kết thực hiện kế hoạch huấn luyện chi tiết & cụ thể
   • Bước 4: Huấn luyện thực tế tại địa bàn, ghi nhận, đánh giá & hoàn thiện kỹ năng của nhân viên trong công việc hướng đến thành quả cao nhất
 1. Lãnh đạo theo tình huống (chương trình hiện đại nhất của The KenBlanchard Company)
  • Tầm quan trọng và hiệu quả của lãnh đạo theo tình huống
  • Xác định tình huống nhân viên
  • Mô hình lãnh đạo theo tình huống
  • Kỹ năng lãnh đạo theo tình huống
  • Phát triển nhân viên theo mô hình lãnh đạo theo tình huống
  • Kiểm soát sự thoái triển của nhân viên & phát triển nhân viên
 2. Quản lý đội ngũ tổng lực
  • Lãnh đạo nhóm đến thành quả cao nhất bằng Selling- Mix
  • Xây dựng nhóm đáp ứng các tiêu chuẩn của Salesforce Excellence
  • Tối đa hóa các hỗ trợ từ Marketing để dẫn dắt nhóm đạt thành quả cao nhất
   • Nhận thức tầm quan trọng của Call Equivalent
   • Sử dụng tối đa hóa hiệu quả của các vật dụng chiêu thị theo tình huống
   • Sử dụng các báo cáo hiệu quả vượt qua các rào cản từ phía khách hàng
 1. Chương kết thúc
  • Bức tranh toàn cảnh & tổng kết bài giảng
  • Tips & Hints
  • Bài thu hoạch: Kế hoạch hành động cụ thể, kế hoạch huấn luyện thực tế
  • Đánh giá khóa học & chia sẻ
  • Tổng kết khóa học