10 mẹo học Tiếng Anh hay hơn

10 MẸO HỌC TIẾNG ANH NHANH HƠN Tiếng Anh là một ngôn ngữ thú vị (đây là 9 lý do vì sao), và mặc dù nó được coi là một ngôn ngữ tương đối dễ tiếp cận và học, với 750.000 từ …

Giới từ trong Tiếng Anh

Định nghĩa về giới từ: Giới từ là từ loại chỉ sự liên quan giữa các từ loại trong cụm từ, trong câu. Những từ thường đi sau giới từ là tân ngữ (Object), Verb + ing, Cụm danh từ … Ví …