Đây là chương trình dành cho chuyên viên kinh doanh có nguyện vọng trở thành chuyên viên kinh tế tầm cỡ trong thế kỷ 21. Người tham dự sẽ được đào tạo nhiều kỹ năng khác nhau thông qua các giai đoạn của tiến trình thương mại.

Mục tiêu chương trình

 • Nhận biết cách trở thành nhân viên bán hàng giỏi
 • Có quan niệm tích cực về bán hàng
 • Có được những kỹ năng tìm kiếm và lựa chọn khách hàng chất lượng
 • Thiết lập cuộc hẹn và bán hàng qua điện thoại hiệu quả
 • Biết được cách xây dựng mối quan hệ với khách hàng
 • Có khả năng trình bày tốt về sản phẩm trong tiến trình bán hàng
 • Biết được kỹ năng ứng phó từ chối, phản đối và đưa ra các viện cớ
 • Có khả năng đảm trách đàm phán thương lượng
 • Có khả năng đóng giao dịch / ký kết hợp đồng hiệu quả
 • Biết cách cung cấp dịch vụ hậu mãi và tiếp tục phục vụ khách hàng

Nội dung chương trình

 • Thái độ bán hàng đúng đắn
 • Tiến trình bán hàng
 • Chuẩn bị bán hàng
 • Xác định khách hàng triển vọng
 • Gọi điện thoại bán hàng
 • Trình bày các đặc điểm sản phẩm
 • Ứng phó với khách hàng khó tính
 • Vượt qua những từ chối, phản đối
 • Ký kết hợp đồng / đóng giao dịch
 • Các kỹ thuật đóng giao dịch / ký hợp đồng hiệu quả
 • Hoàn thành việc bán hàng
 • Cung cấp dịch vụ hậu mãi và tiếp tục phục vụ khách hàng

Thời lượng chương trình: 2 ngày