Mục tiêu: Khóa học được thiết kế đặc biệt cho các học viên nhằm đạt được những mục tiêu sau:

 • Nâng cao nhận thức trong công việc & thúc đẩy, động viên tinh thần làm việc của học viên trong công việc dịch vụ khách hàng thường nhật
 • Chuẩn hóa các kiến thức về dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp để học viên có thể đáp ứng vượt trội kỳ vọng của khách hàng trong công việc hàng ngày
 • Phát triển kỹ năng dịch vụ khách hàng của học viên của học viên thông qua các bài học và tình huống thực tập cụ thể
 • Tư vấn giải quyết các tình huống của học viên, hướng đến kế hoạch hành động sau đào tạo cho học viên
 • Quản lý Stress trong công tác dịch vụ khách hàng

Thời lượng: 7 giờ/ngày x 2 ngày

Nội dung chính đào tạo:

 • Phần mở đầu:
  • Giới thiệu
  • Nhấn mạnh mục tiêu khóa học
  • Phân nhóm & các qui định, luật thi đua
 • Nhận diện năng lực & yêu cầu của người làm công tác DVKH
  • Bạn là ai? Chiến thắng bản thân. Thấu hiểu tầm quan trọng & sứ mệnh cao cả của người làm công tác DVKH
  • Yếu tố then chốt để thành công vượt trội với nghề nghiệp
  • Tự tin hơn, Thông minh hơn & Chuyên nghiệp hơn để thành công hơn
  • 12 yếu tố chuyên nghiệp chuyển tải giá trị cốt lõi của doanh nghiệp
 • Xây dựng niềm tin và phát triển mối quan hệ
  • Đằng sau những cuộc giao dịch với khách hàng
  • Các yếu tố cấu thành niềm tin trong giao tiếp
  • Phát triển mối quan hệ thông qua giao tiếp
  • Các kỹ năng giao tiếp chiếm trọn trái tim & khối óc của khách hàng
 • Dịch vụ khách hàng chất lượng vàng
  • Hiểu cho đúng về dịch vụ khách hàng, tầm quan trọng của dịch vụ khách hàng
  • Các cấp độ dịch vụ khách hàng
  • Hướng đến dịch vụ khách hàng chất lượng vàng
  • Các nguyên tắc để thực hiện dịch vụ khách hàng chất lượng vàng
 • Thực hiện dịch vụ khách hàng chất lượng vàng
  • Qui trình dịch vụ khách hàng chất lượng vàng
  • Nâng cao kỹ năng dịch vụ khách hàng theo tiêu chuẩn dịch vụ khách hàng chất lượng vàng
  • Cam kết thực hiện dịch vụ khách hàng chất lượng vàng
  • Thực tập đóng vai theo tình huống
 • Đáp ứng vượt trội kỳ vọng của khách hàng bằng DVKH
  • Nhận diện các cấp độ kỳ vọng của khách hàng
  • Thỏa mãn giá trị lý trí bằng DVKH
  • Tối đa kỳ vọng của khách hàng bằng giá trị cảm xúc
  • Những áp dụng thực tế trong công việc của học viên liên quan đến các giá trị cốt lõi của doanh nghiệp
  • Bài tập cá nhân: Xây dựng & điều chỉnh những qui trình thực tế & cần thiết để tối đa hóa năng lực DVKH của doanh nghiệp
  • Thực tập đóng vai những thay đổi tích cực trong DVKH
 • Phần kết thúc
  • Bức tranh toàn cảnh
  • Chia sẻ & đánh giá khóa học
  • Phát chứng nhận & tổng kết

Giảng viên:          Mr. Lê Mậu Trúc Phương