Các chương trình học với Giáo Viên Bản Ngữ

 • Tiếng Anh tổng quát;
 • Chuyên luyện Nghe – Nói hoặc các kỹ năng khác: viết / đọc;
 • Luyện thi TOEIC/TOFEFL IBT/IELTS;
 • Các chương trinh tiếng Anh trong trường theoSở Giáo Dục;

Số lượng học viên

 • Từ 01 – 05 học viên;
 • Học tại địa điểm do học viên lựa chọn theo thời khoá biểu của nhóm;

Giáo viên bản ngữ

 • Giáo viên bản ngữ được trung tâm tuyển dụng một cách khoa học, chặt chẽ. Đảm bảo toàn bộ giáo viên đang làm việc tại Trung tâm đều đạt yêu cầu tuyển dụng; đủ trình độ giảng dạy;
 • Tất cả thông tin, lý lịch của Giáo viên đều được kiểm tra, xác minh tính trung thực và gửi cho phụ huynh / học viên thẩm tra trước khi giao / nhận lớp;
 • Học viên có thể lựa chọn chính xác giáo viên mà mình muốn học cùng;

Lợi ích của Chương trình

 • Không mất thời gian đi đến trung tâm; linh động giờ học; có thể thực hiện các chương trình học cấp tốc;
 • Học tập trung vào những điểm cần thiết đối với cá nhân mình;
 • Đánh giá ngay được sự tiến bộ của bản thân ngay trong quá trình học;

Học Phí

 • Học phí được tính cố định cho nhóm và chia theo số lượng học viên nhóm mà không tính tăng theo số lượng;
 • Nếu bạn có một nhóm 5 người thì học phí bằng với bạn học Trung tâm Anh Ngữ có mức học phí khá. Thanh toán linh động: học viên có thể thanh toán trọn khóa hoặc 2 kỳ trong khóa;

Liên hệ: