Hệ thống Chứng chỉ của Cambridge ESOL

Các chứng chỉ của Cambridge ESOL được xem như là một trong những yêu cầu đầu vào bắt buộc ở hàng ngàn trường đại học và cao đẳng trên thế giới. Các công ty lớn hang đầu thế giới như Cable & …

Chương trình đào tạo giáo viên dạy tiếng Anh theo chuẩn quốc tế CEFR (C1 Level)

Chương trình đào tạo giáo viên dạy tiếng Anh theo chuẩn quốc tế CEFR (C1 Level)

Tiếp nối kỹ năng chuyên nghiệp (B2 level) của Giáo Viên giảng dạy Anh Văn quốc tế và thành công của nhà trường là quá trình phát triển chuyên môn nghiệp vụ cấp cao. Đội ngũ giáo viên cần trau dồi thêm …

Chương trình đào tạo giáo viên dạy tiếng Anh theo chuẩn quốc tế CEFR (B2 Level)

Chương trình đào tạo giáo viên dạy tiếng Anh theo chuẩn quốc tế CEFR (B2 Level)

Sự thành công của Nhà Trường; Sự trưởng thành của Học sinh/Sinh viên; Sự hài lòng của Phụ huynh; Sự phát triển của xã hội – Một phần lớn nhờ vào đội ngũ Giáo Viên/ Giảng Viên. Đặc biệt trong môi trường quốc …