Các Chương Trình Huấn Luyện Khác

Ngoài các chương trình trên, chúng tôi cũng có thể tổ chức các chương trình huấn luyện sau: Nguồn Nhân Lực Quản Trị Nguồn Nhân Lực Quản Lý Huấn Luyện Trong Công Việc Quản Lý Huấn Luyện & Phát Triển Nguồn Nhân …

Quản lý đội ngũ bán hàng xuất sắc

Thời lượng: 7 giờ/ngày x 3 ngày Đối tượng học viên: Các quản lý cấp trung, nhất là các quản lý bán hàng Mục tiêu khóa học: Khóa học này được thiết kế nhằm đạt được những mục tiêu sau: Nâng cao …

Kỹ năng tư vấn bán hàng thông minh

Thời lượng:          7 giờ/ngày x 2-3 ngày Mục tiêu:             Khóa học được thiết kế đặc biệt cho đội ngũ bán hàng của khách hàng nhằm đạt được những mục tiêu sau: Nâng cao nhận thức trong công việc & thúc …

Quản Lý Chất Lượng Dịch Vụ

Chương trình dành cho quản lý và các lãnh đạo đội nhóm, trưởng nhóm của công ty. Khóa học tập trung phát triển các kỹ năng cần thiết để quản lý chất lượng dịch vụ hiệu quả. Học viên sẽ được huấn …

Giám Sát & Quản Lý Đội Ngũ Bán Hàng

Chương trình được thiết kế cho các quản lý và giám đốc những người phải giám sát và quản lý đội bán hàng. Học viên sẽ được huấn luyện về cách tổ chức, giám sát, động viên và đánh giá việc thực …

Giám Sát & Quản Lý Đội Ngũ Bán Hàng

Chương trình được thiết kế cho các quản lý và giám đốc những người phải giám sát và quản lý đội bán hàng. Học viên sẽ được huấn luyện về cách tổ chức, giám sát, động viên và đánh giá việc thực …

Kỹ Năng Bán Hàng

Đây là chương trình dành cho chuyên viên kinh doanh có nguyện vọng trở thành chuyên viên kinh tế tầm cỡ trong thế kỷ 21. Người tham dự sẽ được đào tạo nhiều kỹ năng khác nhau thông qua các giai đoạn …

Quản Lý Tiếp Thị

Tiếp thị (Direct Marketing) đã phát triển thành một yếu tố quan trọng không thể thiếu của promotional mix và cũng có thể được sử dụng như một chiến thuật trung tâm trong việc thu hút và giữ khách hàng. Nó bao …

Chăm Sóc Khách Hàng

Chương trình dành cho tất cả các chuyên gia trong ngành công nghiệp dịch vụ. Khóa học tập trung phát triển những kỹ năng cần thiết nhằm đem đến cho khách hàng những dịch vụ hoàn hảo nhất. Học viên sẽ được huấn …