Ngoài các chương trình trên, chúng tôi cũng có thể tổ chức các chương trình huấn luyện sau:

Nguồn Nhân Lực

 • Quản Trị Nguồn Nhân Lực
 • Quản Lý Huấn Luyện Trong Công Việc
 • Quản Lý Huấn Luyện & Phát Triển Nguồn Nhân Lực
 • Tổ Chức Đánh Giá Việc Thực Hiện Hiệu Quả
 • Tuyển Dụng Và Chọn Lọc Nhân Viên Hiệu Quả

Nhà Hàng Khách Sạn & Du Lịch

 • Dịch Vụ Khách Hàng Tuyệt Hảo Trong Ngành Công Nghiệp Nhà Hàng Khách Sạn
 • Kỹ Năng Phục Vụ F&B
 • Quản Lý Sự Kiện
 • Điều Hành Casino
 • Chiến Thuật Tối Đa Hóa Doanh Thu Nhà Hàng
 • Quản Trị Chất Lượng Dịch Vụ Dành Cho Doanh Nghiệp Nhà Hàng Khách Sạn
 • Kỹ Năng Giám Sát Dành Cho Các Giám Sát Viên Nhà Hàng Khách Sạn
 • Tổ Chức & Quản Lý Đội Ngũ Bán Hàng Trong Nhà Hàng Khách Sạn
 • Kỹ Năng Bán Hàng Hiệu Quả Trong Ngành Công Nghiệp Nhà Hàng Khách Sạn và Du Lịch
 • Marketing và Promoting Du Lịch Mạo Hiểm

Tài Chính & Ngân Hàng

 • Phân Tích Tính Dụng và Quản Lý Cho Vay
 • Phân Tích Đầu Tư
 • Quản Lý Rủi Ro & Các Vấn Đề Phát Sinh
 • Phân Tích Chứng Khoán Cổ Phần

Quản Lý Chuỗi Cung Ứng

 • Tồn Kho Đúng Thời Hạn (Hệ Thống Kiểm Soát Tồn Kho Vừa – Đủ – Đúng)
 • Quản Trị Chiến Thuật Logistic
 • Quản Lý Điều Hành Kênh Phân Phối