Tiếng Anh cho Nhà trường khối Phổ thông

Hiện nay, các trường phổ thông tại TP.HCM đang có nhiều chương trình dạy học tiếng Anh khác nhau: Tiếng Anh tự chọn Tiếng Anh tăng cường Tiếng Anh Cambridge Các chương trình ngoại khóa như DynEd, Phonics… Học phí và thời …